top of page

KLIMA

SERIE

Vores klode lider, og det gør ondt i hjertet. Den spytter døde fisk ud, havene stiger og landarealer, der tidligere gav liv til dyr, planter og mennesker oversvømmes og truer mange arters overlevelse. Imens smelter isbjergene, tørkeramte blomster visner og folk bliver bange for deres egen og klodens fremtid. Og oven i det hele satte den lille coronavirus pludselig verden på den anden ende, gav kloden et pusterum og viste at for miljøet var nedlukningen af mange aktiviteter det bedste, der kunne ske.


Min klimaserie sætter fokus på, hvordan vores klode reagerer, når naturen kaster op og økosystemerne bryder sammen. 

Pris: 4.500 kr.

Lajla Holm Keramik, skulptur og raku
bottom of page